Registracija članova GEUS udruženja


Polja obeležena (*) su obavezna
Ime: *
Prezime: *
Godina rođenja:
Broj licence LKS: *
Specijalnost: *
Naučno zvanje:
Stručno zvanje:
Mesto rada (grad): *
Ustanova: *
Mesto rada (načelnik službe, odeljenski lekar i sl.): *
Godine staža: *
Oblasti digestivne endoskopije
koja predstavlja užu oblast
vašeg interesovanja
Endoskopija
Gornja endoskopija pregleda
Donja endoskopija pregleda
ERCP pregleda
EUS pregleda
Intestinoskopija
Da li znate neki strani jezik?
Engleski
Čitanje
Pisanje
Razgovor
Nemački
Čitanje
Pisanje
Razgovor
Francuski
Čitanje
Pisanje
Razgovor
Ruski
Čitanje
Pisanje
Razgovor
drugi
Čitanje
Pisanje
Razgovor
Da li ste do sada nagrađivani za svoj rad? Da Ne
Naziv nagrade i godina kada ste je dobili?
Da li radite dopunski u privatnoj praksi? Da Ne
e-mail: *
Korisničko ime: *
Ime koje kasnije koristite za prijavu na sistem
Lozinka: *
Lozinka koju kasnije koristite za prijavu na sistem
Kontakt telefon: *