GEUS  GASTROENTEROLOŠKO
ENDOSKOPSKO UDRUŽENJE SRBIJE

O udruženju

GASTROENTEROLOŠKO
ENDOSKOPSKO UDRUŽENJE SRBIJE

Današnji naziv udruženja glasi "GASTROENTEROLOŠKO
ENDOSKOPSKO UDRUŽENJE SRBIJE", skraćeni naziv: "GEUS",
na engleskom jeziku: "Association of Serbian Gastroenterology and Endoscopy" i ima sedište u Beogradu, Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije,
ul. Koste Todorovića br. 6.
Udruženje je osnovano sa ciljem razvoja gastrointestinalne endoskopije u Srbiji i razvijanja regionalne i međunarodne saradnje sa drugim gastroenterološkim endoskopskim udruženjima i institucijama u regionu, Evropi i svetu.

Aktuelnosti

IZ SVETA
KONGRES
NAUKA

EDUKACIJA

GASTROENTEROLOŠKO
ENDOSKOPSKO UDRUŽENJE SRBIJE

Obaveštenje o GEUS Endo Forumu:

Akreditacija Foruma od strane Zdravstvenog saveta
Srbije je u toku.

Očekuije se da će na Forumu učestvovati oko 120 lekara.

Kotizacija za učešće na Forumu je je besplatna.  

Publikacije

SMERNICE 
2023: WEO 


2023: WEO position statement on artificial intelligence in colonoscopy

PUBLIKACIJA
Screening New Test Evaluation


2023: An efficient strategy for evaluating new non-invasive screening tests for colorectal cancer: the guiding principles

PUBLIKACIJA
DEN – Digestive Endoscopy journal


The official journal of WEO, the Japan Gastroenterological Endoscopy Society (JGES), and the Asia-Pacific Society of Digestive Endoscopy (A-PSDE). 

EMAIL

geus.endo@gmail.com
www.geus.rs

LOKACIJA

Koste Todorovića 6
11000 Beograd