GEUS  GASTROENTEROLOŠKO
ENDOSKOPSKO UDRUŽENJE SRBIJE

RUKOVODSTVO

Rukovodstvo Gastroenterološkog  endoskopskog udruženja Srbije 

  • Prof. dr Srđan Đuranović, Predsednik Upravnog odbora GEUS

  • Klinički asist. dr Miloš Štulić, Sekretar Upravnog Odbora GEUS